16
دو شنبه 24 شهریور 1399
شماره 8037
ایرانشهر
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

سراب شهرنشینی در روستاهای یزد

شهر یزد برای توسعه و تبدیل شدن به کلانشهر ناگزیر است روستاهای حومه را به مناطق شهری الحاق کند که برخی از روستانشینان برای استفاده از امکانات شهری، موافق این طرح و عده‌ای برای حفظ بافت روستاها با آن مخالفند
یزد
از روستاهای قدیمی دیگر چیزی باقی نمانده است. نه کوچه‌ باغ‌های سرسبز، نه دام و نه زمینی برای کشت. مدت‌هاست که خانه‌های چند طبقه، راه‌شان را به زندگی روستاییان باز کرده‌اند و روستانشینی از حالت سنتی‌اش خارج شده است.