آمارها به‌نفع کرونا

آخرین فیلم نولان چقدر در گیشه فروخته است؟
​​​​​​​گویا پنهان‌کاری درباره آمار فروش فیلم‌ها فقط خاص ایران نیست و حالا حتی استودیوهای مشهور هالیوودی هم از اعلام آمار فروش فیلم هایشان خودداری می‌کنند.