24
سه شنبه 4 شهریور 1399
شماره 8022
صفحه چهارم قرن
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

محرمانه از رایش سوم

در اوج جنگ جهانی دوم درحالی‌که بسیاری از آبراهه‌های مرزی و بین‌الملل به‌دلیل نزاع دریایی میان آلمان‌ها و انگلیسی‌ها بسته و یا سفر دریایی با مخاطراتی همراه بود در شرایطی که آلمانی‌ها به‌شدت در حال پیشروی به مرزهای کشورهای دیگر اروپایی بودند، دولت هیلتر به‌دنبال بازکردن راه‌هایی برای صادرات صنعتی به کشورهایی نظیر ایران بود که از دوستی و مودت با آنها برخوردارشده بود.
خیابان‌های همدان را می‌توان نمونه بارزی از میراث حضور آلمانی‌ها در ایران دانست؛ کشوری که مردم تا آن زمان خاطره خوبی از آن داشتند و عملکردشان هم به دور از رفتار آمرانه انگلیسی‌ها و روس‌ها در تاریخ ایران بود.

دکتر شاخت وارد می‌شود

رابطه اقتصادی ایران و آلمان زیر سایه انگلستان
​​​​​​​وقتی هیتلر ‌از درون ویرانی‌های جنگ جهانی اول در رؤیای احیای امپراتوری آلمان که نامش را رایش سوم گذاشته بود به سر می‌برد، در ایران رضاشاه برنامه‌های توسعه آمرانه و بازسازی ایران باستان را شتاب داده بود.