اوج‌گیری بایدن بعد از سخنرانی بزرگ

اولین نظرسنجی بعد از همایش سالانه دمکرات‌ها نشان می‌دهد که محبوبیت جو بایدن ، نامزد این حزب در میان هواداران آن افزایش یافته است.