07
سه شنبه 4 شهریور 1399
شماره 8022
شهر-۲
23023622
02123023909
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
خلوت‌بودن، تاریکی نسبی، طولانی بودن عرشه پل، حضور معتادان و... ازجمله عوامل ایجاد احساس عدم‌امنیت در زنان برای عبور از پل‌های عابر پیاده است

تجربه تلخ زنانه برای عبور از پل‌های عابر

کارشناسان معتقدند ایجاد کاربری متنوع و ایجاد شلوغی کاذب همچون حضور دستفروشان روی پل احساس امنیت را در زنان افزایش خواهد داد
گزارش
پل عابر پیاده معمولا نخستین و مطمئن‌ترین گزینه برای عبور از عرض یک معبر پر از خودرو است.