دستاوردهای گازی برای دولت آینده

رئیس جمهوری با بیان اینکه همه فازهای پارس جنوبی جز یک فاز افتتاح و تمام شده است، گفت: در گاز کاملا خودکفا شده‌ایم و دستاوردها و طرح‌های گاز، یادگار بزرگی است که برای دولت آینده گذاشته‌ایم.