مأموران سیا، پیشکاران کودتا

در مستند کودتای53، سند تازه‌ای درباره کودتای 28مرداد منتشر می‌شود
در فیلم «کودتای53» «تقی امیرانی» کارگردان ایرانی این فیلم تلاش کرده از زوایای جدیدی نگاهی داشته باشد به مداخله بریتانیا در کودتای 28مرداد سال1332.