تحول در اینترنت اشیاء با سنسورهای بدون باتری

محققان سنسورهای جدیدی ساخته‌اندکه نیاز به باتری ندارند و می‌توانند تا 20سال بدون نیاز به تعمیر و نگهداری کار کنند
بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که طی دهه آینده شاهد یک انفجار در تعداد دستگاه‌های اینترنت اشیاء یا به‌اصطلاح درست‌‌تر اینترنت چیزها IoT خواهیم بود و سنسورها نقش مهمی در این پیش‌بینی بازی می‌کنند.