راه‌آهن رشت - آستارا؛ معطل زیرساخت و سرمایه

تأمین مالی و واردات لوکوموتیوهای قطعه باقیمانده کریدور شمال 0 جنوب به نتیجه نرسیده است
سه سال پس از کلنگ‌زنی قطعه راه‌آهن رشت-آستارا خبرهای خوبی از تکمیل قطعه ناقص کریدور شمال-جنوب به گوش نمی‌رسد. این پروژه عمرانی درگیر مسائل متعدد پیمانکار، زیرساخت‌ها و تامین منابع مالی آن مانده است.