بررسی نظری فیلمنامه‌های فرهادی

کتاب «نظریه گام‌های دراماتیک میشلا کروتزن همراه با بررسی نظریه در 3 فیلمنامه اصغر فرهادی» نوشته مسعود دفتری به‌تازگی توسط انتشارات نریمان منتشر و وارد بازار نشر شده است.