دستور قالیباف برای حل مشکل آفت بلوط‌زارهای زاگرس

نماینده گچساران و باشت با بیان اینکه آفت پروانه جوانه‌خوار زاگرس به جان جنگل‌های ما افتاده است گفت که در زمستان تخم‌ریزی پروانه جوانه‌خوار شروع می‌شود که آسیب فراوانی خواهد زد.