نیروی زمینی سپاه در آستانه تحول اساسی است

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه تحول در راهبرد دفاعی نیروی زمینی مبتنی بر نوع تهدیدات بزرگ تکامل پیدا می‌کند، گفت: با تدابیر اخیر فرمانده معظم کل قوا نیروی زمینی سپاه در موقعیت یک تحول اساسی قرار گرفته است.