تدارک برای حضور فعال شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی در روسیه

با امضای اسناد همکاری بین ایران و روسیه، همکاری‌های دوجانبه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات توسعه می‌یابد.