11
چهار شنبه 3 اردیبهشت 1399
شماره 7923
سیاست
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
شاید انتخابات مجلس در اسفند سال98 از معدود دفعاتی بود که بعد از مشخص‌شدن نتایج انتخابات، احزاب به محاق نرفته و فعالیت‌های خود را تعطیل نکردند.
مسعود پزشکیان که اداره جلسه علنی دیروز مجلس را بر عهده داشت، در پاسخ به تذکر نماینده شاهین‌شهر گفت: موضوع جلسات کاری مجلس را در هیأت رئیسه بحث کردیم و مقرر شد هفته آینده مجلس تعطیل باشد.
دیوان محاسبات
دیوان محاسبات کشور تنها ارگان و سازمان حاکمیتی است که در قانون اساسی اختیار مستقیم «حسابرسی» از دخل و خرج دولتی‌ها برایش تعیین شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به ادعای گزارشگر ویژه سازمان ملل: عملکرد ایران درباره زندانیان تبعیض‌آمیز نبود

اعطای مرخصی به 1000 تبعه بیگانه

قضایی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره گزارشگر ویژه سازمان ملل که گفته ایران در اعطای مرخصی به زندانیان تبعیض قائل شده است گفت: اقدام جمهوری اسلامی هم در سلامت زندانیان و هم امنیت زندان‌ها و هم در اعطای مرخصی به زندانیان یک اقدام الگو و نمونه و برجسته در همه نظام‌های حکمرانی است.