هدف، سهم 75درصدی ناوگان همگانی در ترددهاست

​​​​​​​در روزهایی که بازشدن دوباره مغازه‌ها و افزایش ترافیک در مرکز شهر باعث نگرانی‌هایی از انتشار مجدد کرونا شد، یک اتفاق دیگر هم در حوزه حمل‌ونقل شهری تهران رخ داد و آن انتصاب سیدمناف هاشمی به مسئولیت معاونت ترافیک و حمل‌ونقل شهرداری تهران بود.