23
چهار شنبه 3 اردیبهشت 1399
شماره 7923
جهان
۲۳۰۲۳۶۲۷
۰۲۱۲۳۰۲۳۹۱۰
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

کرونا، نظم جهانی را تغییر نخواهد داد

نگاه
ویروس کرونا چطور ژئوپلتیک دنیا را تغییر خواهد داد؟ برخی کارشناسان پایان دوره‌ای که تحت رهبری آمریکا از سال 1945به بعد در حال شکوفایی بوده است را پیش‌بینی کرده‌اند.
خاورمیانه
«روابط عربستان سعودی و آمریکا برای نخستین‌بار طی دهه‌های گذشته به‌معنای واقعی در معرض خطر قرار گرفته است»؛ گزارش شبکه الجزیره درباره جنگ انرژی و سقوط تاریخی قیمت نفت اینگونه آغاز می‌شود.

معمای مرگ و زندگی کیم

رسانه‌های آمریکایی از وخیم بودن وضعیت جسمی رهبر کره‌شمالی خبر داده‌اند
گزارش
10روز غیبت رهبر کره‌شمالی از انظار عمومی، باعث شد تا برخی در مورد مرگ او گمانه‌زنی کنند اما خبرهایی که از دیروز در رسانه‌های کره‌جنوبی منتشر شده، نشان می‌دهد رهبر همسایه شمالی به‌دلیل انجام یک عمل قلب این مدت را بستری بوده است.
PDF جهان
کوتاه جهان
کیوسک