• دو شنبه 10 بهمن 1401
  • الإثْنَيْن 8 رجب 1444
  • 2023 Jan 30
یکشنبه 30 تیر 1398
کد مطلب : 67395
+
-

گسست یا پیوست با اسطوره‌ها

نگاه
گسست یا پیوست با اسطوره‌ها


عباس مخبر ـ مترجم و اسطوره‌شناس

همواره درباره اسطوره‌ها و ارتباط آنها با زندگی و روزگار ما 2 نگاه عمده وجود دارد؛ نگاهی روبه گسترش که قائل به نوزایی، تکرار و حضور اسطوره‌ها در روزگار ماست و نگاهی که اسطوره‌ها را متعلق و مرتبط با دنیای کهن می‌داند؛ گرچه به نظر می‌رسد به مرور درباره نگاه دوم تشکیک‌ها و تردیدهای بیشتری می‌شود. هر دو نگاه، آثار ادبی و سینمایی درباره اسطوره‌ها را برمی‌تابد اما یکی آن را محصولی برای تفریح یا دانستن درباره موضوعی می‌داند که ارتباطی با امروز ندارد و دیگری رویکرد جدی‌تری با موضوع دارد و طبیعتا انعکاس این آثار را تا امروز پی می‌گیرد.
از آنجا که امسال کار جدیدی برای  ترجمه برنگزیده‌ام تا بتوانم با فراغ بال بیشتری به موضوع اسطوره‌ها- چه در عرصه تحقیق و پژوهش و چه در عرصه تدریس و آموزش- بپردازم، با این موضوع درگیری و ارتباط بیشتری دارم.
واقعیت این است که خطاب به کسانی که در این باره طالب‌آموختنند، گفته‌ام و می‌گویم که اگر احساس می‌کنند موضوعی به درد زندگی امروز آنها نمی‌خورد، با مشکلات فراوان زندگی، وقت خود را برای آموزش سیستماتیک آن هدر ندهند.
این توصیه نه تنها تاکیدی است بر باور خودم مبنی‌بر حضور اسطوره‌ها در روزگار ما و اینکه مدام در حال ساخته شدن هستند بلکه یک نوع گزینش دانشجو هم  به‌حساب می‌آید تا کسانی که پیوندی بین امروز و اسطوره‌ها نمی‌بینند موضوع مطلوب‌تر و به روزتری را پی بگیرند. به هر حال بی‌آنکه بخواهم در این باره برخواست یا نظر کسی تاثیر بگذارم، همان‌طور که بین فلسفه زندگی، نظریه‌های ادبی و مبانی اسطوره‌شناسی، نقاط مشترک و مرتبطی را می‌بینم بر تاثیر اسطوره‌ها بر وجوه مختلف ذهنی و فکری و فرهنگی و اجتماعی باور دارم.
از سوی دیگر پرداختن به این موضوع و آموختن و آموزاندن مطالب مربوط به آن را در این روزگار با امکانات آنلاین سهل‌تر و بهتر از گذشته می‌دانم.

 

این خبر را به اشتراک بگذارید