• چهار شنبه 2 تیر 1400
  • الأرْبِعَاء 13 ذی القعده 1442
  • 2021 Jun 23
پنج شنبه 19 مهر 1397
کد مطلب : 33717
+
-

استثنا بودن شهردار درست نیست مگر از طریق خاص بودن قانون

محمدحسن پیرزاد در نشست دایره شمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان که در موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: ما در فصل سوم قانون اساسی با حقوق ملت مواجهیم و در این فصل از قانون دو حق بیان شده است؛ در قانون اساسی بحث آزادی انتخاب شغل و... و بازنشستگی در اصل ۲۹ قانون اساسی تحت عنوان حق تامین اجتماعی از حقوق شهروندان آمده است.
او افزود: حق بازنشستگی و یا محدود کردن آن و یا توسعه دامنه بازنشستگی محدودیتی برای حق آزادی انتخاب شغل ایجاد می‌کند که باید بگویم کسی که بازنشسته می‌شود از حق شهروندی خودش برخوردار شده است. این مقام قضایی با بیان اینکه در سال ۹۵ قانونگذار استثنائاتی آورد و آن هم ممنوعیت استفاده از بازنشستگی بوده است، گفت: دلیل هم این بوده که برای اینکه پرداخت حقوق به بازنشسته یک پرداخت مضاعف است و او از دو جا حقوق می گیرد.
مدیر کل امور حقوقی و مجلس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: برخی می‌گویند برای انتخاب شهردار قانون خاصی هست و شورا شهردار را انتخاب می‌کند و در نتیجه شهردار منتخب شورای شهر است از این جهت می‌توانند آن را مستثنی کنند ولی طبق قانون بازنشستگی استثنا قرار دادن شهردار درست نیست.
او در پاسخ به سوال دیگری که نهاد بررسی کننده قانون کیست؟ گفت: دیوان محاسبات و مرجع قضایی و سازمان بازرسی نهاد بررسی کننده قانون اند، دیوان عدالت ورود اولیه در این زمینه ندارد و کارش این است که مواردی که افراد و شهروندان خودشان را مشمول قانون نمی دانند اما دستگاه ها آنها را جزو بازنشسته محسوب کرده اند، می توانند به دیوان عدالت مراجعه کنند.

این خبر را به اشتراک بگذارید