• سه شنبه 14 تیر 1401
  • الثُّلاثَاء 5 ذی الحجه 1443
  • 2022 Jul 05
پنج شنبه 12 مهر 1397
کد مطلب : 32824
+
-

اعلامیه‌های کاغذی شوروی برسرمردم ایران

اعلامیه‌های کاغذی شوروی برسرمردم ایران

محسن میرزایی


این ورقه یکی از اعلامیه‌های فراوانی است که در سوم شهریور   1320توسط هواپیماهای ارتش اتحاد جماهیر شوروی در روستاهای آذربایجان ریخته شده است.
به‌طوری که ملاحظه می‌کنید روس‌ها در این اعلامیه خدمات خود را به کشاورزان ایران برشمردند و به این نکته تأکید داشتند که این کمک‌ها را شوروی به ایران کرده است نه آلمان‌ها. و براساس تعصبات حزبی و مرامی در این اعلامیه‌ها روی سخن آنها با کشاورزان و روستائیان ایران است نه طبقه شهرنشین و منورالفکر جامعه. احتمالا به این نکته توجه نداشتند که در آن زمان 80درصد مردم در روستاها ساکن بودند و سواد خواندن و نوشتن نداشتند تا اعلامیه‌ها را بخوانند. به هر تقدیر در روزهای اولیه تهاجم متفقین به ایران، تعداد زیادی اعلامیه از آسمان به زمین ریخته شد. به یاد دارم هنگامی که اعلامیه‌ها از هواپیما بیرون ریخته می‌شد بچه‌ها مسیر باد و فرود آمدن اعلامیه‌ها را تعقیب می‌کردند و با شتاب فراوان به سویی می‌دویدند که فکر می‌کردند اعلامیه در آنجا به زمین خواهد افتاد.
اینک توجه خوانندگان گرامی را به متن این اعلامیه 77ساله جلب می‌کنیم.

 

این خبر را به اشتراک بگذارید