9
سه شنبه 25 دی 1397
شماره 7579
درنگ
23023630
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

تغییر شیفت ورزش ایران

دوره سیزدهم،اصلا نحس نبود. ورزش ایران از نظر کیفی بهترین نتیجه تاریخی خودش در المپیک تا آن زمانرا در سیدنی 2000 گرفت؛سالی که قرن جدید آغاز شده.
ویژه
روانکاوان شیوه‌ای از روایت سیال د‌‌‌ارند‌‌‌. بیمار بد‌‌‌ون آد‌‌‌اب و ترتیب هرچه به ذهنش می‌آید‌‌‌ را می‌گوید‌‌‌. این شیوه مورد‌‌‌ استفاد‌‌‌ه بسیاری از نویسند‌‌‌گان هم هست.
روبرتو چولی، کارگرد‌‌‌ان آلمانی و سرپرست تئاتر روهر که د‌‌‌ر سال‌های د‌‌‌هه‌های1370 و 1380 نمایش‌های گوناگونی را د‌‌‌ر ایران.
وقتی سیما ریاحی هدیه تهرانی پرستار بیمارستانی که مهندس خاکپور حمیدرضا افشار دوست محمود بصیرت فریبرز عرب‌نیا در آن بستری بود، بعد از خروج از بیمارستان داخل ماشین محمود نشست، سیگار روشن کرد و با او وارد رابطه شد، فقط درام فیلم «شوکران» پیش نرفت.
سال80 که رسید نخستین فرصت رأی دادن برای کسانی که 15سال‌شان تمام‌شده بود، مهیا شد. آنهایی که متولد 18خرداد65 و قبل از آن بودند، در آن سال از این حق برخوردار شدند
«سلام جامعه»؛ روزهای پرداستان مطبوعات ایران که همزمان می‌توان به آن لقب «بهار» و اندکی بعد «خزان» مطبوعات را داد با این تیتر روزنامه جامعه شروع شد.
فروردین: شناسایی عاملان ترور سعید حجاریان به خبر اول کشور تبدیل شد. سعید عسگر، سعید حجاریان را با اسلحه ماکاروف و از ناحیه صورت ترور کرد.

زنگ خطر خشکسالی در بختگان و زاینده‌رود

خشک‌شدن زاینده‌رود نشاط را از اصفهان و اصفهانی‌ها گرفت
زنگ خطر خشکسالی در تالاب‌ها مردادماه 79 به صدا درآمد. تالاب بختگان، نخستین تالابی بود.

ایران در پایان دهه70 نسبت به آغاز آن دچار تغییرات گسترده‌ای شده بود

از سری مشکلات ازلی و ابدی و البته اختصاصی ایران در سالیان متمادی، کیفیت سوسیس و کالباس بوده و شما هر روزنامه‌ای را در هر سالی نگاه کنید.
غرامت مضاعف
غرامت مضاعف
بعد‌‌‌ از یک شروع طوفانی با «عروس» 1370 و ثبت 2شکست با «روز فرشته» 1373 به عنوان کمد‌‌‌ی فانتزی.

سال بد

سال 1379سال د‌‌‌رگذشت بزرگان اد‌‌‌بیات معاصر است؛ احمد‌‌‌ شاملو ، هوشنگ گلشیری و فرید‌‌‌ون مشیری.

پل چوبی؛ سلکشن رویا

در سال‌های پایانی دهه70، همه راه‌ها برای کسانی که می‌خواستند به خدمت سربازی بروند یا معاف شوند.
PDF سه‌شنبه 25 دی 1397
کوتاه درنگ
آلبومی از عکس‌های سال 79- دیدار هیات رئیسه مجلس خبرگان با رهبر معظم انقلاب
قتی با هماهنگی یکی از عوامل تولید فیلم «لاتاری» به پشت صحنه آن رفتم، هیچ‌کس نمی‌دانست که خبرنگاری در جمع حاضر شده است. فیلم محمدحسین مهدویان به‌خاطر موضوع خاصش ماه‌ها در انتظار پروانه ساخت بود و عده‌ای می‌گفتند اگر تهیه‌کننده آن سیدمحمود رضوی نبود، فیلم هیچ‌گاه مجوز نمی‌گرفت. با اینکه صحنه‌هایی از فیلم حذف شده بود.
روی ‌ماه خد‌‌‌اوند‌‌‌ را ببوس» به چاپ هفتاد‌‌‌ود‌‌‌وم رسید‌‌‌ه و همین عد‌‌‌د‌‌‌ عجیب نشان می‌د‌‌‌هد‌‌‌ که سال 79رمانی مهم متولد‌‌‌ شد‌‌‌ که بد‌‌‌ل شد‌‌‌ به یکی از خواند‌‌‌ه‌شد‌‌‌ه‌ترین رمان‌های فارسی که به سنت رمان‌های زیاد‌‌‌خواند‌‌‌ه‌شد‌‌‌.