17
سه شنبه 25 دی 1397
شماره 7579
سلامت
23023651
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

خواب آشفته و سندروم درد عضلات صورتی

خبر
منشأ درد‌های دهان می‌تواند در دندان نباشد.
طرح نظام ارجاع، طرح پزشک خانواده، اجرای راهنماهای بالینی و پرونده الکترونیک سلامت از برنامه‌های کلان نظام سلامت هستند.

جراحی برای جدایی آموزش پزشکی از وزارت بهداشت

مخالفان و موافقان از امکان بازگرداندن آموزش پزشکی به وزارت علوم می‌گویند
گزارش
برخی از کارشناسان معتقدند که اگر آموزش پزشکی از وزارت بهداشت جدا و مانند سال‌های دور به وزارت علوم بازگردد علاوه بر حل مسئله کمبود نیروی انسانی، کیفیت آموزش تغییر می‌کند و هزینه‌های نظام سلامت کم می‌شود و از سوی دیگر با کوچک‌سازی‌ وزارت بهداشت و آموزش پزشکی و جدا شدن آموزش پزشکی از آن تمرکز اصلی مسئولان آن بر سلامت، پیشگیری و درمان خواهد بود.