روی خط فجر

معرفی گروه اول داوران فجر/آغاز پیش‌فروش‌ بلیت‌های جشنواره/داوری حرفه‌ای با تفکیک/خوانندگان پاپ که در فجر می‌خوانند