سه شنبه 23 مهر 1398
کد مطلب : 85375
+
-

اصفهان در مسیر هوشمندسازی شهری

ایجاد کانال‌های ارتباطی فیبر نوری شهرداری اصفهان به طول 204 کیلومتر از اقدامات فاوا در هوشمندسازی شهر است

شهری
اصفهان در مسیر هوشمندسازی شهری

عاطفه علیان | اصفهان- خبرنگار:


شهر هوشمند، همان آرمان شهری است که شهروندمحور است و با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌توان برای بهره‌برداری بهتر از امکانات موجود و ارتقای کیفیت زندگی به سمت توسعه پایدار حرکت کرد. یک شهر برای این‌که مدال هوشمندی بگیرد باید از هفت خوان رستم عبور کند. در شهر هوشمند، انرژی هوشمند است، اقتصاد هوشمند شده است، سیستم ترافیک و حمل‌و‌نقل هم هوشمند است.

در این شهر حتی محیط ‌زیست هم هوشمند می‌شود، سلامت و مراقبت‌های بهداشتی هوشمند است تا در نهایت حکمروایی هوشمند در شهر ایجاد شود.  اصفهان هوشمند‌ترین شهر ایران است، اگرچه در قیاس با استانداردهای خاورمیانه و جهان فاصله‌ای طولانی با هوشمند شدن دارد.

در دوره پنجم شورای شهر اصفهان، طرحی با عنوان «الزام شهرداری اصفهان به تهیه نقشه جامع شهر هوشمند با تاکید بر اولویت‌های مدیریت شهری اصفهان» به منظور توسعه زیرساخت‌های شهر هوشمند به تصویب رسید. این طرح در قالب سیاستگذاری و با در نظر گرفتن اهداف برنامه‌‌ریزی و توسعه شهری، اقتصادی و اجتماعی، شهرداری را موظف به ایجاد زیرساخت‌هایی برای پیاده سازی طرح کرده است.


ارتقای کیفیت زندگی شهری

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به این‌که صرفا استفاده از ابزار الکترونیک و سیستم ارتباطی، شهر را هوشمند نمی‌کند، به همشهری می‌گوید: برنامه‌‌ریزی و استفاده از تمام توان در هوشمندسازی شهر مهم است. هدف شهر هوشمند ارتقای کیفیت زندگی شهری در جهت رسیدن به توسعه پایدار است.

«علیرضا نصر» با اشاره به عمر 20 ساله شهر هوشمند در ادبیات شهری ادامه می‌دهد: شهرداری به تنهایی قادر نیست در تحقق شهر هوشمند اقدام‌های موثری انجام دهد.  وی تاکید می‌کند: با این‌که اصفهان در کشور هوشمندترین شهر انتخاب شده است، اما برای رسیدن به شهر هوشمند با استانداردهای بین‌المللی فاصله طولانی و مسیر دشواری در پیش است.

این عضو شورای شهر اصفهان با تاکید بر اقدامات مدیریت شهری در طول یک سال گذشته و در جهت نیل به هدف «الزام شهرداری اصفهان به تهیه نقشه جامع شهر هوشمند با تاکید بر اولویت‌های مدیریت شهری اصفهان» در هوشمندسازی شهر اصفهان تصریح می‌کند: کاهش هزینه خدمات ارائه شده و کاهش هزینه‌های جاری و زیست‌محیطی در شهرداری از اهداف اقتصادی شهر هوشمند است تا با ایجاد درآمدهای پایدار و الگوگیری از شهرهای پیشرو هرچه سریع‌تر به استانداردهای شهرهای هوشمند جهان نزدیک شویم.

وی افزود: رونق صنایع و مشاغل وابسته در کلان‌شهر اصفهان و جلوگیری از وابستگی شهرداری به شرکت‌های پیشرو در حوزه زیرساخت‌ها از اهداف اقتصادی در مسیر هوشمندسازی شهر است.  رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به این‌که اهداف اجتماعی در هوشمندسازی شهر اصفهان دنبال می‌شود، گفت: بهبود کیفیت و کمیت خدمات و کمک به نظارت بر پروژه‌های شهری و فرهنگ‌سازی و کمک به شفافیت و اطلاع‌رسانی از اهداف اجتماعی شهر هوشمند است. به گفته نصر، اهداف برنامه‌‌ریزی و توسعه شهری با حرکت هوشمند به سمت مدل‌های تجاری نوین تعریف می‌شود.

وی می‌افزاید: آینده‌نگری در طراحی و تهیه تجهیزات شهری و حفظ جایگاه حاکمیتی شهرداری در حوزه‌های مربوطه شهر اصفهان را در مسیر هوشمندسازی پیش می‌برد. رئیس شورای شهر اصفهان با اشاره به این‌که ایجاد زیرساخت‌ها از اهداف مهم شهر هوشمند است گفت: کمک به برنامه‌‌ریزی و مدیریت هوشمند و استفاده از داده‌های ایجاد شده به وسیله تعامل با بخش خصوصی در مدیریت شهری برای رسیدن به نقطه آرمانی در رسیدن اصفهان به شهر هوشمند مهم است.


سه محور نهادی، محیط زندگی و شهروندی شهر هوشمند

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان با اشاره به این‌که شهر هوشمند سه محور نهادی، محیط زندگی و شهروندی را دارد، به همشهری می‌گوید: زمینه‌های اجرایی شهر هوشمند در محور نهادی شامل حاکمیت و اقتصاد، در محور محیط زندگی شامل حمل‌و‌نقل شهری و محیط شهری و در محور شهروندی شامل مردم و سبک زندگی است.

«حمیدرضا ابطحی» با تاکید بر نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان عامل توانمند‌سازی درتحقق شهر هوشمند ادامه می‌دهد: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان(فاوا) با احداث، تجهیز و ارتقای مرکز داده شهرداری اصفهان براساس استانداردهای روز نقش مهمی در پیشرو شدن اصفهان به عنوان شهر هوشمند در کشور دارد.

وی اضافه می‌کند: احداث و ایجاد کانال‌های ارتباطی فیبر نوری شهرداری اصفهان به طول 204 کیلومتر از اقدامات دیگر فاوا در هوشمندسازی است. مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان با اشاره به کابل‌کشی شبکه اختصاصی فیبر نوری شهرداری به طول 340 کیلومتر اظهار می‌کند: اتصال حدود صد ساختمان شهرداری اصفهان از طریق شبکه فیبر نوری به یکدیگر و اتصال حدود صد ساختمان شهرداری از طریق فیبر نوری به یکدیگر از اقدام‌های مهم فاوا در جهت هوشمندسازی بوده است.

وی می‌افزاید: اتصال 103 ساختمان شهرداری از طریق شبکه بیسیم به یکدیگر و اتصال دوربین‌های ترافیکی سطح شهر به شبکه فیبر نوری در هوشمندسازی شهر اصفهان موثر بوده است. مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان می‌گوید: در جهت هوشمندسازی سیستم ترافیک و حمل‌و‌نقل شهری 150 تقاطع و نقطه مهم ترافیکی شهر به شبکه فیبر نوری مجهز شده که امیدواریم به 220 نقطه افزایش پیدا کند.

به گفته ابطحی اولین نمایندگی صدور گواهی الکترونیکی و امضای دیجیتال در بین شهرداری‌های کشور در شهرداری اصفهان ایجاد شد.وی می‌افزاید: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان با برگزاری 4 هزار و 800 دوره مختلف آموزشی و آموزش به بیش از 180 هزار شهروند در جهت فرهنگ‌سازی در پیشبرد اهداف شهر هوشمند گام‌های اساسی برداشته است.


اصفهان از نظر تحقق شهر هوشمند، بالاتر از دیگر کلان‌شهرها

 معاون برنامه‌‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان می‌گوید: یکی از مصادیق هوشمندسازی شهر، طراحی همین نرم‌افزار ذکر شده برای نظارت بر پروژه‌های شهرداری بوده است اما به طور کلی اصفهان در مقایسه با کلان‌شهرهای کشور، هوشمندترین شهر ایران به حساب می‌آید هرچند ما در قیاس با خاورمیانه و جهان با استانداردها فاصله داریم.

«علیرضا صادقیان» تصریح می‌کند: سرعت هوشمندسازی در شهر اصفهان کم بوده اما این روند آغاز شده است که اجرای سیستم AVL، کارت شهروندی و پروفایل شهروندی از مصادیق شهر هوشمند است. همچنین پیش‌بینی راه‌اندازی گذر فناوری در امتداد خیابان توحید و دانشگاه اصفهان با طراحی المان‌های فناوری در این محور، برای دسترسی مردم به خدمات مورد نیاز از جمله پارکینگ هوشمند از دیگر طرح‌های در دست بررسی شهرداری برای تحقق شهر هوشمند است. 

وی با بیان این‌که شهر هوشمند به شهرداری هوشمند هم نیاز دارد، اظهار می‌کند: نرم‌افزار سرای 8 شهرداری برای صدور پروانه‌های ساختمانی در دست استفاده است و در فازهای بعدی که تا پایان سال اجرا می‌شود. شهروند سپاری آن در دستور کار قرار گرفته تا شهروندان از هر نقطه شهر با دسترسی به این سامانه درخواست‌های خود در زمینه صدور پروانه را ثبت و پیگیری کنند. 

معاون برنامه‌‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان از ثبت اطلاعات همه پرسنل شهرداری در سایت آمارنامه شهر خبر می‌دهد و می‌گوید: هم‌اکنون شهرداری حدود 4 هزار نیروی رسمی و قراردادی و 2 هزار نیروی شرکتی دارد که دغدغه ما تامین امنیت شغلی برای آنهاست.

این خبر را به اشتراک بگذارید