• سه شنبه 11 آذر 1399
  • الثُّلاثَاء 15 ربیع الثانی 1442
  • 2020 Dec 01
پنج شنبه 18 مهر 1398
کد مطلب : 84258
+
-

حافظ اندیشه

حافظ اندیشه

تشریح معنا و جایگاه یکایک گزاره‌های شعر حافظ در نظام اندیشه او به زبانی روشن، هدفی است که «مصطفی رحیمی» نویسنده کتاب «حافظ اندیشه» با تألیف این کتاب پی گرفته است. 
مؤلف اثر که مترجم و حقوقدان نیز هست کوشیده است در 317صفحه شعر حافظ را از زاویه‌ای که به آن اشاره شد، بررسی کند.
«نظری به اندیشه حافظ همراه با انتقادگونه‌ای از تصوف» عنوان فرعی این کتاب است. 
نشر نو این کتاب را با طرحی از حکمت مرادی بر روی جلد منتشر کرده است.  در بخشی از مطلب پشت جلد کتاب می‌خوانیم: «او (نویسنده) همساز کردن ناهمسازها را ایده بنیادین حافظ تلقی می‌کند و با ارجاعات مفید و مختصر می‌کوشد که ابعاد پنهان  «نظریه عشق‌ورزی» را در نظام اندیشه حافظ آشکار سازد و همچنین نشان می‌دهد که کدام سویه‌های اندیشه حافظ با نظریات فلسفی عصر مدرن تلاقی می‌کند و کدام سویه‌ها با آن متفاوت است. پرده نقش نقش شعر حافظ را کنار می‌زند تا از ورای آن انسان و جهان مطلوب حافظ را باز شناسد. در این میانه معنا و جایگاه یکایک گزاره‌های شعر حافظ در نظام اندیشه او به زبانی ساده تشریح شود.» 
قیمت کتاب در صفحه شناسه 600هزار ریال درج شده است. 

این خبر را به اشتراک بگذارید