• پنج شنبه 6 آذر 1399
  • الْخَمِيس 10 ربیع الثانی 1442
  • 2020 Nov 26
چهار شنبه 12 شهریور 1399
کد مطلب : 109022
+
-

اشغالگران برای ایران تعیین‌تکلیف می‌کنند

اشغالگران برای ایران تعیین‌تکلیف می‌کنند

بعد از اشغال ایران توسط قوای متفقین، قوای نظامی 3کشور شوروی، انگلیس و آمریکا، هر کدام در دایره جغرافیایی‌ای که حضور داشتند نسبت به حاکمیت ملی ایرانیان در مناطق اشغالی دست‌درازی و با فرامینی که مخالف دولت مرکزی ایران بود، نسبت به حقوق ملی اقدام می‌کردند. نمونه این مسئله بر اساس سندی که برای نخستین بار در همشهری منتشر می‌شود، فرماندار شهر رشت در گزارشی محرمانه به وزارت کشور می‌گوید که فرمانده قوای شوروی در این شهر به فرمانده نظمیه شهر رشت گفته است که مطابق دستوری که به وی رسیده کلیه افراد نظامی مستقر در نظمیه اعم از پایه‌ور، سرپاسبان و پاسبان نباید بیشتر از 51نفر باشد. بر اساس این نامه، فرمانده شهر رشت با کنسول شوروی در رشت تماس گرفته و کیفیت ماجرا را پرسیده است که وی نسبت به پاسخگویی استنکاف  یا اظهار بی‌اطلاعی کرده است.

این خبر را به اشتراک بگذارید