گازپروم، شیرگاز اروپا را می‌بندد؟

شرکت دولتی گازپروم روسیه اعلام کرده که احتمالا به‌دلیل شرایط اضطراری، قادر به عرضه گاز به اروپا نباشد
شرکت گازپروم روسیه طی نامه‌ای به برخی از مشتریان خود در اروپا اعلام کرده که به‌دلیل «شرایط اضطراری» نمی‌تواند صادرات گاز برای آنها را تضمین کند.