روز جهانی چوب در کرمانشاه

رویداد منطقه‌ای 2022روز جهانی چوب با حضور هنرمندانی از 11استان کشور در محوطه میراث جهانی بیستون آغاز به‌کار کرد.