05
چهار شنبه 29 تیر 1401
شماره 8547
اجتماعی
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
میانگین سن ازدواج از سال۱۳۹۰ تا سال۱۳۹۹ در کشور افزایش داشته و این عدد برای مردان حدود 3سال و برای زنان حدود یک‌سال است.
بستری‌ بیماران کرونا در کشور 6درصد افزایش داشته و باید برای استان‌هایی که با افزایش ابتلا به بیماری مواجه شده‌اند، مداخلات مؤثر داشته باشیم.
5400 کودک کار و خیابان در تهران زیرنظر حوزه اجتماعی بهزیستی سازماندهی می‌شوند که به تمامی این افراد آموزش خودمراقبتی جنسی داده می‌شود.

کرونا، سکته مغزی را زیاد کرد

قبل از کرونا، 100سکته مغزی در هر 100هزار نفر داشتیم
گزارش
موارد سکته مغزی در دوران کرونا بالاتر رفته است؛ درحالی‌که براساس اعلام متخصصان مغز و اعصاب، پیش از کرونا، آمار سکته‌های مغزی در کشور بالا بود. محمدرضا قینی، متخصص مغز و اعصاب نسبت به این ماجرا هشدار می‌دهد.