اثبات بی‌گناهی در اتفاقی عجیب

وقتی در جریان رسیدگی به پرونده سرقت از خانه پیرمردی پولدار، دختری به‌عنوان مظنون بازداشت شد، ‌اتفاق عجیبی رخ داد که باعث شد بیگناهی او اثبات و وی آزاد شود.