اجرای طرح‌های ترافیکی ویژه در خط ۳ متروی تهران

سرپرست شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه از اجرای طرح‌های ترافیکی ویژه در راستای ارائه خدمات بهینه‌تر و جلوگیری از ازدحام مسافری به مسافران خط ۳ به‌خصوص در ایستگاه تقاطعی تئاتر شهر خبر داد.