09
سه شنبه 10 آبان 1401
شماره 8627
جامعه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

راه‌هایی برای پرورش کودکان خلاق

یادداشت
برای داشتن کودکی خلاق مجموعه‌ای از عوامل مختلف مانند هوش، توانایی بدنی، استعداد و علاقه‌های متنوع مؤثر است، اما نوع تربیت والدین و شرایط محیط در شکل‌گیری تفکرات خلاقانه کودک نقش اساسی دارد.

کشاورزان ایران صادر می‌شوند

تقاضا برای دریافت ویزای کشاورزی و مهاجرت کشاورزان ایرانی رو به افزایش است
گزارش
در وطن خودشان از زمین و شغل آبا و اجدادی‌شان دست شسته‌اند و زمین‌های کشاورزی یکی‌یکی به انبار کالا و مراکز غیرمجاز تفکیک زباله تبدیل می‌شوند، اما فرسنگ‌ها دورتر از کشور و دیارشان روی زمین دیگران شب تا صبح و روز تا شب، بذر می‌کارند، زمین‌های کرت‌بندی شده را آبیاری می‌کنند، محصول را درو می‌کنند و خلاصه برای آبادی زمین غریبه‌ها از جان و دل مایه می‌گذارند.