23
سه شنبه 10 آبان 1401
شماره 8627
تاریخ
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

ابن‌اسود، نخستین مسافر قاره ناشناخته!

نگاه
مردم‌شناسان، بومیان سرتاسر قاره آمریکا را، مهاجرانی آسیایی می‌دانند که‌ به این قاره مهاجرت کرده‌اند.
ویژه
کتاب «فاشیسم ابدی» نوشته «اومبرتو اکو» را غلامرضا امامی به فارسی برگردانده و به تازگی از سوی انتشارات کتاب گویا منتشر شده است.
کتاب «خاطره کوچ» نوشته «عبدالرزاق گورنه» نویسنده برنده نوبل را غلامرضا امامی و فرشته عبدلی به فارسی برگردانده‌اند است.
کتاب «جنبش‌های اجتماعی در ایران پس از اسلام» نوشته رضا رضازاده لنگرودی را نشر نو راهی بازار نشر کرده است.

هالیوودی باشید نه وطنی!

نظری بر دشمنی فرهنگی آمریکا با ایرانیان در 8دهه گذشته
گزارش
دشمنی آمریکا با ایران و ایرانی سابقه‌ای نزدیک به یک‌قرن دارد. اشغال ایران در جریان جنگ‌جهانی دوم کودتا و ساقط کردن دولت قانونی دکتر مصدق و سپس غارت منابع ایرانیان به‌ویژه در بخش نفت از جمله اقداماتی است که عموم مردم از آن باخبرند .