مترو پل؛ یک رو زپس از حادثه

با اینکه مأموران نیروی انتظامی از طریق بلندگو مدام هشدار می‌دادند و از مردم می‌خواستند که به خیابان امیری، جایی که برج متروپل ریزش کرده نزدیک نشوند اما تقریبا همه فرعی‌های منتهی به این خیابان مملو از جمعیتی است که برای تماشای حادثه و عملیات امدادرسانی به آنجا هجوم آورده‌اند.