بازسازی تصویر معروف آزادسازی خرمشهر

تصویر ماندگار مربوط به آزادسازی خرمشهر، پس از ۴۰سال به همت سازمان زیباسازی شهر تهران بازسازی شد. به گزارش همشهری، این پرفورمنس هنری با مشارکت سازمان زیباسازی شهر تهران و حوزه هنری با حضور ۱۱۰هنرمند، بازیگر و همچنین مشارکت مردم‌ در همان محل، اجرا و تصویر ماندگار شادی مردم در لحظات ابتدایی اعلام رسمی آزادی خونین‌شهر، بار دیگر بازسازی شد.