نقل‌قول‌خبر/حسین اوجاقی مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران

طبق طراحی گذشته قرار بود در 4نقطه شمال‌غرب، جنوب‌غرب، جنوب‌شرق و شمال‌شرق تهران، دهکده‌های ورزش ایجاد شود.