داستان جاوید

مسئله قهرمان هدفمند «یاغی» در قسمت اول اثبات هویت است
اقتباس از رمان «سالتو» نوشته مهدی افروزمنش، حضور پرتعداد بازیگران شاخص، فضاهای شلوغ و التهاب برخاسته از حاشیه شهر و آدم‌های زخم خورده‌اش و دوربینی که متمرکز بر شخصیت محوری جاوید علی شادمان است.