واقعاً وضع ما آدمیزادگان شگفت‌آور است!

مرحوم علامه محمدتقی جعفری ره :حوادث روزگاران برای انسان‌های هشیار، اوراق کتابی است که برای «حیات معقول» آنان نوشته شده است. چه پرمعناست این کتاب برای کسانی که قصد خواندن آن را داشته باشند.