پایان فرار عامل شلیک‌های مرگبار در پانسیون مردان

عامل جنایت مسلحانه در پانسیون مردان 24ساعت پس از جنایت دستگیر شد.