ماهی 5میلیون تومان برای یک دقیقه مشاوره روزانه

در پشت پرده کلاس‌های آموزش بورس در این روزهای شلوغ بازار سرمایه چه می‌گذرد؟
صف‌های طولانی، صف‌های بی‌پایانی که از یک بازار به سمت بازار دیگر سرازیر می‌شوند.