20
یکشنبه 21 اردیبهشت 1399
شماره 7938
سینمای جهان
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

ما و منتقد سریلانکایی

بی‌مرزی مطالعات سینمایی در عصر رسانه
در سال ۲۰۰۰ جیمز دادلی اندرو مقاله‌ای راهگشا با عنوان «سه عصر مطالعات سینمایی و عصری که در پیش است» نوشت که عنوان مطلب خود توضیح‌دهنده موضوع آن است.