22
یکشنبه 21 اردیبهشت 1399
شماره 7938
جامعه
23023618
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

همدلی در زمانه کرونا

رمضان
​​​​​​​کرونا با همان سرعتی که شهرها را خلوت کرد و جهان را در تعطیلی همگانی فرو برد، عادت‌ها و شیوه زیست اجتماعی و زندگی روزمره را هم تغییر داده است.‌
ویژه
​​​​​​​کرونا همانطور که بر سیاست و اقتصاد ملی و جهانی اثرگذار بوده، رد و نشانی هم بر فرهنگ و عادت اجتماعی گذاشته است.

خوزستان؛ در راه پیک تهران؛ نگران‌کننده

معاون کل وزارت بهداشت: با وجود کاهش موارد بستری آمار تهران همچنان قابل توجه است
گزارش
تهران و خوزستان دو استانی هستند که سایه ترس و نگرانی درباره روند افزایش کرونا بالای سرشان ایستاده است.