عرضه قطره چکانی سهام شبه‌دولتی‌ها

بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد، شبه‌دولتی‌ها تاکنون به‌رغم نمایش‌های خبری، فقط سهام 7.5درصد از شرکت‌های خود را برای عرضه در بورس آماده کرده‌اند
به‌دنبال بنیاد مستضعفان وستاد اجرایی فرمان امام، صندوق بازنشستگی کشوری، سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، صندوق ذخیره فرهنگیان و صندوق بازنشستگی فولاد هم به صف دیگر هلدینگ‌های شبه‌دولتی پیوستندکه قرار است تا پایان سال بخشی از شرکت‌های زیر‌مجموعه‌شان را در بورس عرضه کنند.