کافه مجلس

پروانه مافی، نماینده مردم تهران در مجلس پیش‌بینی کرده مجلس یازدهم روزهای سختی را پیش رو داشته باشد و گفته است: زمانی که به سوابق منتخبان مجلس یازدهم می‌نگریم تجارب جدی و مؤثری در حوزه اجرایی و قانونگذاری دیده نمی‌شود و بیش از ۶۰ نفر از منتخبان هرگز سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی را ندارند پس با توجه به عقبه نمایندگان مجلس یازدهم، این مجلس کار سختی را خواهد داشت.