با مردم

خبر خودکشی 150نهنگ غم‌انگیز بود. به‌نظر من که این نهنگ‌ها از دست آدم‌ها خودکشی کرده‌اند؛ از بس که انسان‌ها به محیط‌زیست و طبیعت آسیب می‌رسانند و در همه‌‌چیز دست می‌برند.