انتخابات اتاق اصناف کشور برگزار شد

در جریان برگزاری هفتمین دوره انتخابات اتاق اصناف کشور، نیمی از اعضای فعلی هیأت رئیسه این تشکل تغییر کردند؛ به‌طوری‌که علی فاضلی، رئیس فعلی اتاق اصناف به‌عنوان عضو علی‌البدل هیأت رئیسه انتخاب شد.