برنامه‌ریزی برای تغییر در تشکیلات سازمان میراث

مدیرکل پارلمانی سازمان میراث‌فرهنگی: معاونت حقوقی، پارلمانی و امور استان‌ها به بخش‌های دیگر منتقل شده است
معاونت حقوقی، پارلمانی و امور استان‌های سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور 3ماه پیش منحل شده است.