20
چهار شنبه 7 آذر 1397
شماره 7538
دانش‌وفناوری
123
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
ش0000رکت ال‌جی‌ طرح00ی از یک گوش00ی هوشمند جدید منتشر کرده که به 16دوربین مجهز شده است.
گوگل امکان استفاده از هشتگ را برای کاربران سرویس نقشه این شرکت فراهم کرده است
دانشمندان برای نخستین‌بار یک منظومه ستاره‌ای چرخ‌دنده‌ای را در فاصله حدود 8هزار سال نوری از زمین رصد کرده‌اند.
ایران هنوز برای رسیدن به شرایط استاندارد جهانی نیاز به تعداد بیشتری بالگرد برای اورژانس هوایی دارد.

پمپ بنزین روی خط اینترنت!

بررسی فنی ویژگی‌های اپلیکیشن و سایت «دولت‌همراه» و چگونگی اتصال کارت بانکی به سامانه سوخت کشور
فناوری
اپلیکیشن دولت همراه چند روزی است که به سامانه سوخت متصل شده تا امکان اتصال کارت بانکی به سامانه سوخت کشور مهیا شود.