زلزله تهران؛ جای خالی برنامه‌ریزی

تهران حالا سال‌هاست که در وحشت زلزله به سر می‌برد. هر زلزله‌ای که هرجای ایران رخ بدهد زنگ خطری برای مردم پایتخت است تا چند دقیقه‌ای ذهنمان به این مسئله معطوف شود که اگر زلزله در تهران رخ بدهد چه خواهد شد؟