آتوسا، نویسنده‌ای ایرانی‌الاصل در بوستون

نویسنده ایرانی با رمان «سال استراحت و امنیت من » به عنوان یکی از موفق‌ترین نویسندگان از سوی مجله تایم در 2018 معرفی شده است
کتاب «سال استراحت و امنیت من» نوشته ‌آتوسا مشفق، نویسنده با‌ اصلیت ایرانی در رده چهارم فهرست بهترین رمان‌های مجله تایم در سال 2018 قرار گرفت.