17
چهار شنبه 7 آذر 1397
شماره 7538
سلامت
123
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
دبیر انجمن داروسازان ایران در گفت‌و گو با همشهری:

نیمی از بازار دارویی در اختیار داروخانه‌های دولتی است

یکی از شاخص‌های مهم در سراسر دنیا برای دسترسی بهتر مردم به خدمات دارویی و تنظیم پراکندگی جغرافیایی داروخانه‌ها، شاخص جمعیتی است که بیان می‌کند به ازای چه جمعیتی، باید یک داروخانه وجود داشته باشد